พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เหมือนกับวิ่ง Marathon

การพัฒนาภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่ง 100 เมตร เพราะการวิ่งมาราธอนจะต้องใช้ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการทำทีละน้อย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเร็วกว่ายุคก่อน ๆ มาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ การแข่งขันในตลาดแรงงาน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้และในอนาคตข้างหน้าก็คือ การพัฒนาภาษา เช่น การเรียนภาษาใหม่ ที่เราไม่คุ้นเคย อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่ม เพราะฉะนั้นคุณต้องมองว่ามันคือการลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้างผลให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

 

ในช่วงที่คุณกำลังพัฒนา จะต้องค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป เพราะมันเป็นการพัฒนาในระยะยาว ดังนั้นไม่จำเป็นที่คุณจะต้องรีบทำให้ตัวเองเก่งเร็ว แต่ควรเน้นด้วยการทำอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง แล้วหาโอกาสในการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา เช่น บริบทต่าง ๆ ชวนเพื่อนคุยเป็นภาษาอังกฤษ เพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษไปได้เรื่อย ๆ

 

ในการวิ่งมาราธอนนั้น เป็นการวิ่งให้ถึงจุดหมายในระยะทางที่ยาว ไม่ใช่การวิ่งแข่งขันที่วัดกันด้วยความเร็ว หากผู้วิ่งจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องหมั่นฝึกซ้อม จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ยอมแพ้เพราะในระหว่างทางนั้นคุณย่อมเจอปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆที่ต้องฝ่าฝันมันไปให้ถึง อาจมีท้อ มีเหนื่อย มีหมดหวัง หมดแรงบ้าง ก็ไม่ควรยอมแพ้ และที่สำคัญคุณต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และรู้ไว้ว่าในเวลานี้คุณไม่ได้แข่งกับใคร นอกจากแข่งกับตัวคุณเอง การพัฒนาภาษาก็เช่นกัน คุณจะต้องให้เวลากับมัน เวลาในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาที่คุณต้อง

ฝึกท่องจำ (คุณจะต้องท่องจำให้เป็นประจำ)

 

ทำแบบฝึกหัด ทบทวนในสิ่งที่คุณเรียนรู้มาเป็นประจำ หมั่นทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ที่คุณได้เรียนรู้มาแล้วและฝึกมันให้ดีขึ้นกว่าเดิม

 

การนำภาษาที่ศึกษามานั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในบริบทต่าง ๆ

 

ทำมันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการท่องจำ ทบทวนบทเรียน และการใช้ในบริบทต่าง ๆ คุณจะต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอ โดยห้ามมีข้ออ้างในการฝึกฝนเด็ดขาด

 

เพราะฉะนั้นหากคุณตั้งเป้าหมาย แล้วหมั่นฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เร่งรีบ และไม่ยอมแพ้กลางคัน คุณจะถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้หรือถึงเส้นชัยในอีกไม่ช้าแน่นอน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *